Kvalitně - Odborně - Chytře...

Stěhování těžkých břemen a předmětů

Máme kvalifikované a samozřejmě i fyzicky zdatné pracovníky, kteří si umějí poradit s jakýmkoliv těžkým břemenem nebo předmětem, ať už se jedná nejenom o hmotnost, ale i neobvyklý tvar či rozměr. Stěhování těžkých břemen je vždy specifickou a prestižní záležitostí na které se podílejí jen ty nejzkušenější pracovníci v oboru stěhování, kteří se všeobecně nazývají těžká parta.

Stěhování trezorů

Umíme přestěhovat těžká břemena odkudkoliv a kamkoliv kam jen si bude zákazník přát, do tohoto je samozřejmě zahrnuto stěhování těžkých předmětů jako trezorů, bankomatů, serverových stanic, soch a těžkých hudebních nástrojů. Cena stěhování těžkých břemen se odvíjí nejen od hmotnosti břemene, ale i případné náročnosti trasy přesunu.

Stěhování trezoru

Jak na stěhovat těžká břemena?

Samozřejmě u takového stěhování je zapotřebí návštěva technika za účelem odhadu hmotnosti předmětu, případného balení, způsobu manipulace, vytipování trasy přesunu a dalších faktorů, které mohou nějak ovlivnit přestěhování. Toto vše je nutné, aby nedošlo k poškození stěhovaného předmětu, okolních prostor a v neposledním i všech zůčastněných pracovníků.

Nezávazná poptávka